Skip to main content
Opruimcoach Rotterdam & Hoeksche Waard / Declutter & Organizing Coach Rotterdam and area

Privacyverklaring “De Bezem door je Leven”

Wanneer je op mijn website actief bent, klant van mij bent of contact met mij opneemt deel je soms persoonsgegevens met mij. Ik ga zorgvuldig met deze gegevens om en houd mij aan de hierbij geldende wet- en regelgeving. Deze wet-, en regelgeving  gaat over het bewaren en gebruiken van jouw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leg ik je uit welke gegevens ik van je verzamel en wat ik met deze gegevens doe. Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en De Bezem door je Leven, de manier van communicatie maakt daarbij niet uit.

De Bezem door je Leven is gevestigd aan de Zinkweg 276 te Oud-Beijerland waarvan Diana Monteny eigenaar is, is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Je kunt vragen of opmerkingen versturen naar info@debezemdoorjeleven.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens.

Ik verzamel geen bijzondere persoonsgegevens.

PERSOONSGEGEVENS VAN PERSONEN JONGER DAN 16 JAAR

Ik heb niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken.
Ik kan echter niet controleren of een bezoeker van mijn websites en servers ouder dan 16
jaar is. Als je er van overtuigd bent dat ik persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon
heb verzameld zonder toestemming van ouder of voogd dan kun je contact opnemen via
info@debezemdoorjeleven.nl en dan verwijder ik deze informatie. Indien er gegevens van personen jonger dan 16 jaar door mij worden verzameld zal dit altijd gebeuren met
toestemming van zijn/haar ouder of voogd.

WANNEER VERWERK IK JOUW PERSOONSGEGEVENS?

 1. Om je te kunnen helpen als je vragen hebt

Ik help je graag verder als je ergens tegenaan loopt of een vraag voor mij hebt. Je kunt mij
bellen, e-mailen, een Facebook-, Pinterest-, Instagram-, Messenger- of LinkedIn bericht sturen of het contactformulier invullen op de website. Ook kan het zijn dat ik je gegevens krijg via derden in verband met mijn dienstverlening. Om je verder te kunnen helpen sla ik een aantal gegevens van je op. Op die manier weet ik wie je bent en kan ik ook bij het volgende contactmoment terugvinden waar we het over hebben gehad.

Als je vragen voor mij hebt dan sla ik de volgende gegevens van je op:

– Naam
– E-mailadres
– Jouw bericht

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

Links naar privacybeleid van verschillende partijen:

Meta (Facebook & Instagram eigenaar)

Instagram

Facebook

LinkedIn

Privacy policy | Pinterest Policy

 1. Om offertes op te stellen en naar je te versturen

Voordat ik voor je aan de slag ga kan ik je natuurlijk een offerte toesturen. Hiervoor sla ik de volgende gegevens van je op:

– N.A.W. gegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Bedrijfsnaam (optioneel)
– Kamer van Koophandel nummer (optioneel)

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

 1. Om een overeenkomst uit te voeren, aantekeningen te maken, sessies in te plannen en autoritten in te plannen

Als je bij mij diensten afneemt dan wil je natuurlijk goed geholpen worden en ontvangen wat je hebt gevraagd. Ik sla de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst:

– N.A.W. gegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Bedrijfsnaam (optioneel)
– Kamer van Koophandel nummer (optioneel)

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

 1. Om je te kunnen factureren & incasseren

De door jou afgenomen diensten moeten natuurlijk ook betaald worden. Als je dit niet doet dan start ik een incassotraject. In verband met facturatie & incasso sla ik de volgende gegevens van je op:

– N.A.W. gegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Bedrijfsnaam (optioneel)
– Kamer van Koophandel nummer (optioneel)
– Bankrekeningnummer

Wettelijke grondslag: wettelijke verplichting.

 1. Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in onze dienstverlening

Wanneer ik wijzigingen doorvoer in mijn dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of overige belangrijke zaken dan stel ik je hiervan graag op de hoogte. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruik ik de volgende gegevens om je in mijn administratiesysteem te verwerken:

– Naam
– E-mailadres

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

 1. Om je mijn nieuwsbrieven en gratis weggevers toe te sturen

Als je bij mij hebt aangegeven dat je mijn nieuwsbrief en de gratis weggever wilt ontvangen sla ik de volgende gegevens van je op:

– Naam
– E-mailadres

Wettelijke grondslag: toestemming.

Link naar privacybeleid van Autorespond (nieuwsbriefprovider)

 1. Om je in te schrijven voor workshops, webinars en je informatie met betrekking tot mijn online diensten toe te sturen

Als je je hebt ingeschreven voor een cursus of online dienst stuur ik je daar aanvullende informatie over (data, tijden etc.). Als je hiermee akkoord gaat dan sla ik de volgende gegevens van je op:

– Naam
– E-mailadres

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

Wettelijke grondslag: toestemming.

 1. Om een review van je te kunnen plaatsen via Google, Facebook of LinkedIn

Als je hiermee akkoord gaat dan sla ik de volgende gegevens van je op:

– Naam
– E-mailadres

– Foto (optioneel)

Wettelijke grondslag: jouw toestemming.

Links naar privacyverklaring:

Facebook

LinkedIn

Google

DOORGIFTE AAN PARTNERS

Ik werk voor het uitvoeren van mijn dienstverlening samen met verschillende leveranciers en
partners. Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:

 • Collega zzp’ers die ik inhuur om te helpen met een opdracht (derden)
 • Mijn nieuwsbrieven versturen (Autorespond)
  Mijn betalingen &; incasso’s afhandelen (Mollie met Ideal en Bancontant) & Jortt)
  Mijn webhosting verzorgen (DrsPee)
 • Om mij te ondersteunen in mijn bedrijfsvoering (Virtual Assistent)
 • In sommige gevallen ook mijn affiliatie partners Bol.com, Tradetracker en So Clever

Met subverwerkers heb ik verwerkersovereenkomsten en/ of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. Ik werk alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving.

Enkele van mijn partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte (de landen binnen de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Je gegevens kunnen worden verwerkt in Amerika en/of andere landen waar deze bedrijven hun cloudopslag hebben en servers en/of back-ups hebben. Met deze partners heb ik passende maatregelen genomen welke contractueel via een verwerkersovereenkomst / Data Processing Addendum zijn afgesproken en van deze partijen is geëist dat zij EU-VS Privacy Shield’ gecertificeerd zijn. De strengere GDPR (de AVG) is vaak door de meesten van hen al ondertekend en werkzaam. Op deze manier zorg ik ervoor dat jouw gegevens goed worden beschermd.

INFORMATIE OVER GEGEVENSVERWERKING IN RELATIE TOT GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Wanneer de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van deze website buiten de Europese Economische Ruimte of buiten Zwitserland is gevestigd, dan wordt de Google Analytics gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna “Google” genoemd.

Ik gebruik Google Analytics om bezoekersaantallen te meten, waarmee ik mijn website en de gebruikerservaring van bezoekers kan verbeteren.

Ik deel geen Analytics gegevens met Google.

Ik heb een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Ik verzamel geen gegevens via Google Analytics die gebruikt kunnen worden voor adverteren.

Ik heb ingesteld dat de gegevens die door Google Analytics worden verzameld bewaard worden op de servers van Google gedurende 14 maanden (dit is het minimum).

DOORGIFTE AAN DERDEN

In principe deel of verkoop ik je gegevens niet met personen of organisaties buiten De Bezem door je leven, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat ik verplicht word om je gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.

DE BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS

De Bezem door je Leven heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies. Alle partijen die jouw gegevens voor mij verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring.

HOE LANG WORDEN JOUW GEGEVENS BEWAARD?

Voor verschillende gegevensstromen hanteer ik verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heb je altijd het recht om mij te verzoeken je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Jouw rechten”.

Persoonsgegevens:

Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail verwijder ik 7 jaar na ons laatste contact in verband met de Belastingwetgeving.

Foto’s, intakeformulier en opdrachtbevestiging:

Foto’s, intakeformulier en opdrachtbevestiging verwijder ik 6 maanden na ons laatste contact. Tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.

E-mail:

E-mail ouder dan 6 maanden wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.

Facturen en offertes:

Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Je gegevens blijven tot die tijd aanwezig in mijn facturatiesysteem in verband met de Belastingwetgeving.

Nieuwsbrief:

Je kunt op ieder gewenst moment je gegevens zelf uit mijn nieuwsbrief systeem verwijderen.

JOUW RECHTEN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Bezem door je Leven. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je gegevens sturen naar info@debezemdoorjeleven.nl

Indien je verzoek betrekking heeft op een cookie dan vraag ik je deze ook mee te sturen. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. De Bezem door je Leven wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, dat kan hier.

MELDEN VAN EEN DATALEK

Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houd ik mij aan de meldplicht datalekken en meld ik dit lek, mocht dit nodig zijn, binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht je een datalek ontdekken dan vraag ik je vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met mij te delen door een e-mail te sturen naar info@debezemdoorjeleven.nl. Ik kan dan direct actie ondernemen.

AANSPRAKELIJKHEID

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die de bezem door je leven verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. De Bezem door je Leven accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

 

WIJZIGINGEN IN DEZE VERKLARING

De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door De Bezem door je Leven om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen mijn bedrijf. Je kunt je abonneren op mijn nieuwsbrief waar ik je op de hoogte houd van eventuele wijzigingen. In ieder geval raad ik je aan mijn privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van mijn privacy beleid.

CONTACT

Heb je vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen via info@debezemdoorjeleven.nl.

DE BEZEM DOOR JE LEVEN IS GEREGISTREERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 7810173


VERSIE: December 2022